9 Series 715kVA-3350 kVA

9 Series là dải công suất lớn nhất của hãng AJ Power. Cho dù điện áp cao hay thấp (3.3-13.8kV), kỹ sư của chúng tôi luôn có thể mang đến giải pháp hữu hiệu nhất. Dải công suất này đi kèm với máy trần và cả máy có vỏ chống ồn.

Model

Frequency

Phase

R.P.M

Prime-kVA

Standby kVA

Engine

Model

Data

AJ715

50 Hz

Three Phase

1500

650.0

716.0

MTU

12V2000G25

Download

AJ800

50 Hz

Three Phase

1500

730.0

800.0

Perkins

4006-23TAG2A

Download

AJ825

50 Hz

Three Phase

1500

750.0

825.0

MTU

12V2000G16F/76F

Download

AJ870

50 Hz

Three Phase

1500

788.0

871.0

MTU

12V2000G65

Download

AJ880

50 Hz

Three Phase

1500

800.0

880.0

Perkins

4006-23TAG3A

Download

AJ900

50 Hz

Three Phase

1500

800.0

900.0

Perkins

4006-23TAG3A

Download

AJ880

50 Hz

Three Phase

1500

800.0

880.0

MTU

12V2000G26F

Download

AJ1000

50 Hz

Three Phase

1500

910.0

1000.0

Perkins

4008-TAG1A

Download

AJ1100

50 Hz

Three Phase

1500

1000.0

1100.0

Perkins

4008-TAG2A

Download

AJ1120

50 Hz

Three Phase

1500

1014.0

1120.0

MTU

16V2000G26F/76F

Download

AJ1170

50 Hz

Three Phase

1500

1064.0

1170.0

Mitsubishi

S12H-PTA

Download

AJ1265

50 Hz

Three Phase

1500

1148.0

1268.0

MTU

16V2000G36F/86F

Download

AJ1430

50 Hz

Three Phase

1500

1270.0

1430.0

MTU

18V2000G26F/76F

Download

AJ1400

50 Hz

Three Phase

1500

1275.0

1400.0

Perkins

4012-46TWG2A

Download

AJ1400

50 Hz

Three Phase

1500

1275.0

1400.0

Mitsubishi

S12R PTA

Download

AJ1500

50 Hz

Three Phase

1500

1350.0

1500.0

Perkins

4012-46TWG3A

Download

AJ1540

50 Hz

Three Phase

1500

1400.0

1540.0

Mitsubishi

S12R PTA2

Download

AJ1650

50 Hz

Three Phase

1500

1500.0

1650.0

Perkins

4012-46TAG2A

Download

AJ1650

50 Hz

Three Phase

1500

1500.0

1650.0

Mitsubishi

S12R-FP1 PTAW2

Download

AJ1710

50 Hz

Three Phase

1500

1540.0

1710.0

Mitsubishi

S12R-FP1 PTAW2

Download

AJ1770

50 Hz

Three Phase

1500

1650.0

1770.0

Perkins

4012-46TAG3A

Download

AJ1850

50 Hz

Three Phase

1500

1650.0

1850.0

MTU

12V4000G23

Download

AJ1900

50 Hz

Three Phase

1500

1725.0

1900.0

Perkins

4012-46TAG3A

Download

AJ1900

50 Hz

Three Phase

1500

1725.0

1900.0

Mitsubishi

S16R PTA

Download

AJ2035

50 Hz

Three Phase

1500

1850.0

2035.0

Perkins

4016-TAG1A

Download

AJ2070

50 Hz

Three Phase

1500

1855.0

2067.0

MTU

12V4000G63

Download

AJ2090

50 Hz

Three Phase

1500

1915.0

2090.0

Mitsubishi

S16R PTA-2

Download

AJ2260

50 Hz

Three Phase

1500

2020.0

2260.0

Mitsubishi

S16R PTAA2

Download

AJ2230

50 Hz

Three Phase

1500

2025.0

2230.0

Perkins

4016-TAG2A

Download

AJ2590

50 Hz

Three Phase

1500

2300.0

2590.0

MTU

16V4000G63

Download

AJ2530

50 Hz

Three Phase

1500

2300.0

2530.0

Mitsubishi

S16R2 PTAW

Download

AJ2845

50 Hz

Three Phase

1500

2587.0

2845.0

MTU

20V4000G23

Download

AJ3070

50 Hz

Three Phase

1500

2790.0

3070.0

MTU

20V4000G63

Download

AJ3120

50 Hz

Three Phase

1500

2825.0

3120.0

MTU

20V4000G63

Download

AJ3340

50 Hz

Three Phase

1500

3030.0

3336.0

MTU

20V4000G63L

Download

AJ1015

50 Hz

Three Phase

1500

N/A

1017.0

MTU

12V2000G86F

Download

 

 

Chính sách vận chuyển
Chính sách đổi trả
Sản phẩm liên quan

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ