7 Series 275kVA-770 kVA

Từ bất kỳ góc độ nào cũng không thể phủ nhận sự hoàn hảo đến từng chi tiết của thiết kế cho dải 7 Series này.
Dải 7 Series sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về ngành công nghiệp với chuỗi tính năng tiêu chuẩn bổ sung tùy chọn phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Model

Frequency

Phase

R.P.M

Prime-kVA

Standby kVA

Engine

Model

Data

AJ280

50 Hz

Three Phase

1500

250.0

280.0

Scania

DC9 72A

Download

AJ310

50 Hz

Three Phase

1500

280.0

310.0

Scania

DC9 72A

Download

AJ330

50 Hz

Three Phase

1500

300.0

330.0

Scania

DC9 72A

Download

AJ360

50 Hz

Three Phase

1500

330.0

360.0

Scania

DC9 72A

Download

AJ375

50 Hz

Three Phase

1500

350.0

375.0

Scania

DC13 72A

Download

AJ400

50 Hz

Three Phase

1500

370.0

400.0

Scania

DC13 72A

Download

AJ440

50 Hz

Three Phase

1500

400.0

440.0

Scania

DC13 72A

Download

AJ460

50 Hz

Three Phase

1500

410.0

460.0

Scania

DC13 72A

Download

AJ500

50 Hz

Three Phase

1500

450.0

500.0

Scania

DC13 72A

Download

AJ550

50 Hz

Three Phase

1500

500.0

550.0

Scania

DC13 72A

Download

AJ605

50 Hz

Three Phase

1500

550.0

605.0

Scania

DC16 44A

Download

AJ660

50 Hz

Three Phase

1500

600.0

660.0

Perkins

2806A-E18TAG1A

Download

AJ660

50 Hz

Three Phase

1500

600.0

660.0

Scania

DC16 078A

Download

AJ710

50 Hz

Three Phase

1500

650.0

710.0

Perkins

2806A-E18TAG2

Download

AJ715

50 Hz

Three Phase

1500

650.0

715.0

Scania

DC16 078A

Download

AJ770

50 Hz

Three Phase

1500

700.0

770.0

Scania

DC16 078A

Download

 

Model

Frequency

Phase

R.P.M

Prime-kVA

Standby kVA

Engine

Model

Data

AJ280

60 Hz

Three Phase

1800

225.0

250.0

Scania

DC9 72A

Download

AJ310

60 Hz

Three Phase

1800

245.0

275.0

Scania

DC9 72A

Download

AJ330

60 Hz

Three Phase

1800

260.0

295.0

Scania

DC9 72A

Download

AJ360

60 Hz

Three Phase

1800

290.0

330.0

Scania

DC9 72A

Download

AJ375

60 Hz

Three Phase

1800

310.0

350.0

Scania

DC13 72A

Download

AJ400

60 Hz

Three Phase

1500

330.0

370.0

Scania

DC13 72A

Download

AJ440

60 Hz

Three Phase

1500

345.0

400.0

Scania

DC13 72A

Download

AJ460

60 Hz

Three Phase

1500

360.0

410.0

Scania

DC13 72A

Download

AJ500

60 Hz

Three Phase

1500

400.0

445.0

Scania

DC13 72A

Download

AJ550

60 Hz

Three Phase

1500

405.0

440.0

Scania

DC13 72A

Download

AJ605

60 Hz

Three Phase

1500

480.0

530.0

Scania

DC16 44A

Download

AJ660

60 Hz

Three Phase

1500

520.0

575.0

Perkins

2806A-E18TAG1A

Download

AJ710

60 Hz

Three Phase

1500

569.0

623.0

Perkins

2806A-E18TAG2

Download

 

Chính sách vận chuyển
Chính sách đổi trả
Sản phẩm liên quan

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ